گروه مدیریت و علوم پایه از ابتدای تاسیس مجتمع عالی غرب در چارت سازمانی وجود داشته و فعالیت اصلی این گروه در حوزه های ذیل می باشد:

برنامه ریزی و تدوین و اجرای دوره های مدیریتی، اداری، مالی، حقوقی،بازرگانی، انبارداری و دورس عمومی و پایه و زبانهای خارجی در مقاطع بلندمدت(کاردانی و کارشناسی) و نیز کوتاه مدت (نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو)

ضمناً این گروه در خصوص امور پژوهشی و بررسی پروژه های کارشناسی ارتقا شغلی کارشناسان بخش مشاغل 10000 و 30000 شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز فعالیت دارد.

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی درجه هیات علمی نوع همکاری
1 محسن بهرام زاد کارشناسی ارشد مدیریت مربی تمام وقت
2 مرشید خیراللهی دکتری حسابداری استادیار پاره وقت
3 برهان خاطری دکتری حقوق - پاره وقت
4 احسان  محبی دکتری حسابداری استادیار پاره وقت
5 علیرضا مرادی دکتری اقتصاد استادیار پاره وقت
6 صادق همه خانی دکتری حسابداری - پاره وقت
7 نصیر صیدی دکتری صنایع - پاره وقت

8

محمدصالح سهرابی دکتری صنایع - پاره وقت
9 آناهیتا فرجی دکتری روان شناسی مربی پاره وقت
10 سیدرضا حسنی دکتری مدیریت بازرگانی استادیار پاره وقت
11 مهدی شهسواری دکتری مدیریت بازرگانی - پاره وقت
12 نعمت اله شیری دکتری ترویج و آموزش کشاورزی-کارآفرینی - پاره وقت
13 مژگان خوش مرام دکتری ترویج و آموزش کشاورزی-کارآفرینی - پاره وقت
14 نجفی دکتری اقتصاد استادیار پاره وقت
15 بابک جمشیدی نوید دکتری مدیریت استادیار پاره وقت

 

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت