لیست شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حوزه آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

ردیف شرکت آدرس
1 برق منطقه ای غرب http://www.ghrec.co.ir
2 آب منطقه ای کرمانشاه http://www.kshrw.ir
3 آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه http://www.abfar-ks.ir
4 مدیریت تولید نیروی برق بیستون http://www.bisotounps.ir
5 توزیع نیروی برق استان کرمانشاه http://www.kpedc.ir
6 آب و فاضلاب استان کرمانشاه http://www.abfaksh.ir
7 آب منطقه ای کردستان http://www.kdrw.ir
8 آب و فاضلاب روستایی استان کردستان http://www.abfar-kurdistan.ir
9 آب و فاضلاب استان کردستان http://www.abfa-kurdistan.ir
10 توزیع نیروی برق استان کردستان http://www.kurdelectric.ir
11 مدیریت تولید برق کردستان  
12 آب منطقه ای لرستان http://www.lsrw.ir
13 آب و فاضلاب استان لرستان http://www.abfa-lorestan.ir
14 آب و فاضلاب روستایی استان لرستان http://www.lorestanabfar.ir
15 توزیع نیروی برق استان لرستان http://www.ledc.ir
16 آب منطقه ای همدان http://www.hmrw.ir
17 آب و فاضلاب استان همدان http://www.hww.ir
18 آب و فاضلاب روستایی استان همدان http://www.abfarhamedan.ir
19 مدیریت تولید نیروی برق غرب شهید مفتح http://mofateh.tpph.ir
20 توزیع نیروی برق استان همدان http://www.edch.ir
21 آب منطقه ای ایلام http://www.ilrw.ir
22 آب و فاضلاب استان ایلام http://www.abfa-ilam.ir
23 آب و فاضلاب روستایی استان ایلام http://www.abfar-ilam.ir
24 توزیع نیروی برق استان ایلام http://www.bargh-ilam.ir
25 برق منطقه ای باختر http://www.brec.ir
26 مدیریت تولید برق شازند http://www.shazandtpp.ir
27 آب منطقه ای مرکزی http://www.marw.ir
28 آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی http://www.abfarmarkazi.ir
29 آب و فاضلاب استان مرکزی http://www.abfamarkazi.ir
30 توزیع نیروی برق استان مرکزی http://www.mpedc.ir

 

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت