جناب آقای  بهنام رشیدی

سمت: معاون مالی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تلفن: 38236030-083 داخلی 1025

فاکس: 38237516-083


سوابق اجرایی:

- از سال 84 تا 97 مدیر امور مالی

- از سال 97 تاکنون معاون مالی و پشتیبانی

جناب آقای  ایرج نظری

سمت: مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تلفن: 38236030-083 داخلی 1049

فاکس: 38236030-083


سوابق اجرایی:

- از سال 88 تا 97 کارشناس امور مالی

- از سال 97 تاکنون مدیر امور مالی

جناب آقای امیدعلی یاوری

سمت: مدیر اداری پشتیبانی

مدرک تحصیلی: مهندسی آب و فاضلاب

تلفن: 38236030-083 داخلی 1061

فاکس: 38236030-083


سوابق اجرایی:

- از سال 84 تا 87 کارشناس آموزش

- از سال 87 تاکنون مدیر اداری پشتیبانی

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت