جناب آقای مهندس سیدحمیدرضا رضوی

سمت: معاون آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسسی ارشد برق- قدرت

تلفن: 38236030-083 داخلی 1112

فاکس: 38237516-083 


سوابق شغلی

- معاون مجتمع از سال 1399

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت