جناب آقای محسن بهرام زاد

سمت: معاون آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسسی ارشد مدیریت

تلفن: 38236030-083 داخلی 1112

فاکس: 38237516-083 


سوابق شغلی

از سال 84 تا 97 مدیر گروه مدیریت و علوم پایه

از سال 97 تاکنون معاون آموزش

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت