مهندس شکراله شهرامی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی مهندسی برق - کارشناسی ارشد  MBA

متولد :1348

تلفن: 38234431-083

فاکس: 38237516-083

مسئول دفتر : مسعود شاهرخی


سوابق مدیریتی

- از سال 83  تا 86  معاون گروه برق

- سرپرست گروه نیروگاه در سال 1386

- از سال 88 تا 90 مدیر آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

- از سال 90  تا 94  مدیر آموزشهای تخصصی

- از سال 94  تا 99  مدیر دفتر پژوهش و فناوری

- سرپرست مجتمع از خرداد 1399


روسای سابق و فعلی مجتمع غرب

 

ردیف نام و نام خانوادگی سطح تحصیلات مدت ریاست
1 مهندس شکراله شهرامی کارشناسی ارشد برق-قدرت از سال 1399
2 مهندس یوسف صحرایی کارشناسی ارشد عمران-سازه از سال 1397 تا 1399
3 مهندس سید مسعود محجوب کارشناسی برق- الکترونیک از سال 1392 تا سال 1397
4 دکتر شهرام کریمی دکتری برق-قدرت از سال 1389 تا  سال 1392
5 دکتر احسان جمشیدپور دکتری برق-قدرت از سال 1386 تا  سال 1388
6 مهندس محمدرضا صفری کارشناسی ارشد برق-قدرت از سال 1382 تا  سال 1385
7 دکتر صبحی عبدالاحد بنی اردلانی دکتری برق-کنترل از سال 1376 تا سال 1381
8 مهندس بابک علوی - از سال 1373 تا سال 1375
9 مهندس حبیب ترابی - از سال 1370 تا سال 1372
10 مهندس بیژن کردانی - از سال 1368 تا سال 1369

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت