قابل توجه کارآموزان محترم دوره های شرکت موج نیرو

سرفصل دوره های آموزشی:

1- سیستم مخابراتی ماکروویو NEC

2-سیستم DCS برند NARI

3-سیستم DCS برند SIEMENS SICAM/PAS +SAT

4-سیستم مخابراتی PLC KIATEL

5-نرم افزار اسکادای KTC

6-مهندسی پایانه سلتا

7- نرم افزار اسکادای ABB WS500

8- نرم افزار SQL SERVER

سوالات آزمون:

1- سیستم مخابراتی ماکروویو NEC

2- سیستم DCS برند NARI

3-سیستم DCS برند SIEMENS SICAM/PAS +SAT

4-سیستم مخابراتی PLC KIATEL

5-نرم افزار اسکادای KTC

6-مهندسی پایانه سلتا

7- نرم افزار اسکادای ABB WS500

8- نرم افزار SQL SERVER

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت