واحد آموزشهای کوتاه مدت مجتمع غرب همزمان با تاسیس مجتمع در سال 1362 به منظور آموزشهای تخصصی همکاران شاغل در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در پنج استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و مرکزی آغاز بکار نموده و تا به امروز با افزایش فعالیتهای خود و تاسیس دفاتری در استانها (واحد آموزش همدان، واحد آموزش کردستان)جهت تمرکز بحث آموزشهای تخصصی در حوزه های مرتبط به کار خود ادامه داده است.

این واحد ظرفیت ارائه سالانه بیش از 2000 نفرماه آموزشی را دارد.

سرکار خانم زهرا بختیاروندی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزش از سال 1395 مدیریت این واحد را به عهده دارند.

شماره تماس: 38236030-083 داخلی 1017

سرکار خانم پرستو شاه صفی  کارشناس آموزش

شماره تماس 38236030-083 داخلی 1020

سرکار خانمشیوا دولتیاری کارشناس آموزش

شماره تماس 38236030-083 داخلی 1076

 

با آغاز سال 1396 بخش آموزشهای از راه دور مجتمع غرب به منظور سهولت آموزش برای کارکنان و صرفه جویی در وقت و سایر هزینه ها و بهره مندی از آموزشهای الکترونیک فعالیت خود را آغاز نموده است.

کارشناس آموزشهای از راه دور: سرکار خانم مفیدی

تلفن تماس: 38236030-083 داخلی 1060

از سال 1380  دفترآموزشی همدان زیر نظر مجتمع غرب جهت آموزش کارکنان وزارت نیرو در این استان تاسیس گردیده است. این دفتر وظیفه آموزش کارکنان شرکتهای آب منطقه ای، آب و فاضلاب، آب و فاضلاب روستایی، توزیع نیروی برق و نیروگاه شهید مفتحِ استان همدان را بر عهده دارد.

سرپرست دفتر آموزشی همدان: آقای پرویز رحیمی سیرت

آدرس: همدان، میدان عاشورا، روبروی نمایشگاه بین المللی، جنب پست برق-شماره تماس: 08132543384

از سال 1386 واحد آموزشی کردستان زیر نظر مجتمع غرب جهت آموزش کارکنان وزارت نیرو در این استان تاسیس گردیده است. این واحد وظیفه آموزش کارکنان شرکتهای آب منطقه ای،آب و فاضلاب، آب و فاضلاب روستایی، توزیع نیروی برق استان کردستان و نیروگاه سنندج را بر عهده دارد.

مدیر واحد: آقای مهندس شکراله شهرامی-شماره تماس: 38236030-083

کارشناس واحد: آقای صلاح پرچمی

آدرس: سنندج، میدان آزادی، خیابان حسن آباد، خیابان شهید تعریف، جنب بانک انصار شماره تماس: 08733232816

گروه برق:

  • جناب آقای سعید ابراهیمی شماره تلفن داخلی 1077

  • جناب آقای بابک مرادی شماره تلفن داخلی 1074

  • جناب آقای محمدعلی حمزه ای داخلی 1066

  • جناب آقای سید حسن حجازی داخلی 1036

  • جناب آقای حمید سحرخیز داخلی 1037

  • جناب آقای قدیر قربانی داخلی 1038

  • جناب آقای سید صابر عباسپور داخلی 1039

گروه آب:

  • جناب آقای امین حدادی داخلی 1054

گروه مدیریت:

  • سرکار خانم فرحناز مفیدی شماره تلفن داخلی 1060

 سرکار خانم شکوفه ولی زاده شماره تلفن داخلی 1019

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت