مجتمع عالي غرب بعنوان يك مركز معتبر مجهز در زمينه هاي مختلف علمي و فني علاوه بر وظيفه اساسي خود در زمينه آموزش نيروهاي انساني صنعت آب و برق و شركتهاي تابعه وزارت نيرو، سعي بر آن داشته تا با توجه به رسالت آموزشي پژوهشي خود، ساير دستگاه هاي دولتي و غير دولتي را نيز مد نظر داشته باشد تا بهره گيري از توان بالاي علمي _ فني  ، نيروي انساني متخصص و مجرب، منابع فني و اطلاعاتي در مجتمع، تكيه گاه مطمئن و كارآمدي براي بخشهاي صنعتي و ساير مراكز آموزشي در رفع  نياز هاي  علمي، فني و مشاوره اي محسوب گردد.بدین منظور در سال 1368 واحد بلندمدت این مرکز کار خود را با دوره های بورسیه ی وازرت نیرو بصورت نیمه متمرکز  به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و کاربردی کارکنان صنعت آب و برق آغاز نمود و سپس با تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، در هر نیمسال اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

درحال حاضر 2 رشته  کاردانی فنی برق-توزیع و کاردانی فنی برق – برق صنعتی  در مقط کاردانی و 2 رشته  مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق و مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق در مقطع کارشناسی  در حال اجرا می باشد.

جناب آقای جلیل یاوری، دارای مدرک کارشناسی مدیریت آموزش که از سال 1394 تاکنون مدیریت این واحد را برعهده دارند.

شماره تماس: 38236030-083 داخلی 1100

- سرکار خانم شیوا دولتیاری کارشناس آموزش- شماره تماس 38236030 داخلی 1076

- سرکار خانم سمیه کیانی کارشناس برنامه ریزی و امور مدرسین- شماره تماس 38236030 داخلی 1071

 

 
 

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت