مجتمع عالی غرب مرکز تخصصی (قطب) آموزشهای انتقال وتوزیع کشور

مدیر 0 986 رتبه مطلب: بدون رتبه

درراستای تشکیل مراکز تخصصی(قطبهای) آموزشی در وزارت نیرو ، مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی غرب به عنوان قطب آموزشهای انتقال و توزیع وزارت نیرو در کشور برگزیده شده است

RSS
RSS
 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت