اطلاعیه آزمون استخدامی شرکت مهندسین مشاور باختر (مباشر)

اطلاعیه شماره 5 : با توجه به ثبت نام شما در این آزمون استخدامی توصیه های زیر جهت اطلاع و رعایت اعلام میشود

اطلاعیه : نحوه دریافت کارت ورود به جلسه :
داوطلبان گرامی می توانند از تاریخ شنبه 3/4/96 با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.ksh-ieht.ir اقدام به دریافت کارت نمایند.
لازم به ذکر است که هر داوطلب تنها یک بار می تواند کارت خود را پرینت بگیرد.

اطلاعیه شماره 3 : تطبیق مدارک ارسالی ، تاریخ آزمون و کارت ورود به جلسه - 13/03/1396

اطلاعیه شماره 2 : تمدید مهلت ثبت نام - 02/03/1396

اطلاعیه شماره 1 : تطبیق مدارک ارسالی ، تاریخ آزمون و کارت ورود به جلسه - 31/02/1396

اطلاعیه : آدرس حوزه های آزمون ونحوه دریافت کارت ورود به جلسه